Hellebro

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Mosedalvej 15, 2500 Valby - CVR 36645814.

Indsamlingsperiode

Fra den 6. marts 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform, sociale medier og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg. 3001, konto 13091412).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for unge udsatte ukraineres ophold, forplejning og støtte på Hellebro.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04678