Hellebro

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Mosedalvej 15, 2500 Valby - CVR 36645814

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier og SMS/Mail.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.8401 Konto1288440)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Hellebros arbejde i værested for unge hjemløse og unge udsatte i aldersgruppen 18-29 år.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04370