Heart of Paws

31-05-2022

Kontaktoplysninger

Rosengårdsvænget 14, 4100 Ringsted - CVR 42387282

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2021 til den 31. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.heartofpaws.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 889910) og kontooverførsel (Reg. 9570 konto 13256721).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp til Marias hunde i Rumænien, herunder dyrelæge regninger, foder, nye hundehuse, hegn, tag, vedligeholdelse af shelteret og nye transport biler. Hjælp til foreningens brug, bure, hegn, udgifter til tøj, leasing af transport bil.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at udbygge shelteret nede i Valeca (hope for fure).

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03768