Hawila Project

14-05-2022

Kontaktoplysninger

Skamstrupvej 37, 4440 Mørkøv - CVR 36105380

Indsamlingsperiode

Fra den 15. maj 2021 til den 14. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hawilaproject.org), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.60241935) og kontooverførsel (Reg.8401 Konto 0005426483)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for renovering af skibet Hawila i Holbæk Havn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03601