Hasene Danmark

27-08-2022

Kontaktoplysninger

Bibliotekvej 68, 2650 Hvidovre - CVR 34508941.

Indsamlingsperiode

Fra den 27. august 2022 til den 27. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (hasene.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 11166) og kontooverførsel (Reg. 2255 konto 0725100663).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for renovering af skolebygninger/skolebiblioteker og fremskaffelse af skoleartikler til børn i fattige regioner i Tyrkiet.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, vil midlerne gå til Hasene Danmarks pulje om forældrelæsebørn. Puljen dækker forældrelæse børns underhold og skoleudgifter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05214