HackYourFuture

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Enghavevej 80C, 3., 2450 København SV - CVR 38533193.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (hackyourfuture.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, GitHub) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5361 konto 0269029).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte foreningens undervisningsforløb og udvikling af fælleskabet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05252