HackYourFuture

31-08-2022

Kontaktoplysninger

Enghavevej 80C, 3., 2450 København SV - CVR 38533193

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 31. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.hackyourfuture.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, GitHub) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 237428) og kontooverførsel (Reg. 5361 Konto 0269029)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens undervisningsforløb og udvikling af fælleskabet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03862