GRUNDFOS HOLDING A/S

02-07-2022

Kontaktoplysninger

Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro - CVR 31858356

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2021 til den 2. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.water2life.net).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.512421) og kontooverførsel (Reg.3100 Konto 3100347644)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for rent drikkevand til folk i nød, herunder vandsystemer, sikring af borehuller, reparation af gamle vandforsyninger mm. Finansieret i Mozambique, Zimbabwe og Venezuela.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04006