Crow

23-09-2022

Kontaktoplysninger

Mimersgade 96, 5. tv., 2200 København N - CVR 42316903

Indsamlingsperiode

Fra den 24. september 2021 til den 23. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.grow.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13292183) og mobile betalingsløsninger (Mobilepay nr. 109980)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Grows 3 kerneaktiviteter. Certificering af unge Grow ambassadører, online læringsplatform, foredrag og workshops.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 23. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03893