GreenKayak

20-08-2022

Kontaktoplysninger

Burmeistersgade 26, 3., 1429 København K - CVR 38961209

Indsamlingsperiode

Fra den 21. august 2021 til den 20. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 21893) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 12580452)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04480