Græske Hunde

03-08-2022

Kontaktoplysninger

Sankt Knuds Vej 39, 1903 Frederiksberg C - CVR 30741765

Indsamlingsperiode

Fra den 4. august 2021 til den 3. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.88483) og kontooverførsel (Reg.0890 konto 2040898)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dyr i nød i forbindelse med skovbrande i Grækenland.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 3. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03808