Græske Hunde

22-07-2022

Kontaktoplysninger

Sankt Knuds Vej 39, 1903 Frederiksberg C - CVR 30741765

Indsamlingsperiode

Fra den 23. juli 2021 til den 22. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 88483).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp til dyr i nød, primært i Grækenland, herunder støtte til dyreinternater, foderprogrammer, hjælp til dyrlægeregninger, etc.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 22. januar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03791