Goldschmidts Musikakademi

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Rentemestervej 62, st., 2400 København NV - CVR 34681287

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.goldschmidtsakademi.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.38096) og kontooverførsel (Reg.7754 Konto 0001639421)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Goldschmidts Musikakademi.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04215