GLORIOUS FAMILY FOUNDATION

31-08-2022

Kontaktoplysninger

Aalborgvej 28, 9460 Brovst - CVR 42328545

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 31. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.Gloriousfamilyfoundation.dk), online indsamlingsplatform og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 750699) og kontooverførsel (Reg. 9070 konto 1632930883).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til forældreløse børn, herunder mad, tøj og uddannelse samt donation til sanitære forhold (vand, toilet) i Zambia Afrika.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03868.