Githabais Venner

14-02-2022

Kontaktoplysninger

Ahornvej 4A, 4262 Sandved - CVR 29989656

Indsamlingsperiode

Fra den 15. februar 2021 til den 14. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.350141) og kontooverførsel (Reg. 6686 Konto 0000041912)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til børn i Kenya, primært i Kinangop området. Herunder til skolearbejdet og andre formål med Githabai Primary School som centrum

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03319