GirlTalk.dk

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Bygmestervej 10, 1. tv., 2400 København NV

www.Girltalk.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.girltalk.dk og www.serioest.dk), online indsamlingsplatform (www.Betternow.org), sociale medier (bl.a. Facebook), salg/auktion, merchandise, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens formål,

  • at være en almennyttig forening med henblik på rådgivning, hjælp og støtte til piger i alderen 12-24 år.
  • at være en opdateret kilde til viden omkring pigernes problematikker for pårørende, fagfolk og andre interessenter.
  • at yde en forebyggende og tidlig indsats mod potentiel mistrivsel, mental dårligt helbred og livstruende tilstand i målgruppen.
  • at aktivere en frivillig indsats i civilsamfundet i forhold til at gøre en forskel for de unge piger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni i det pågældende regnskabsår.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-72-00386