Gigtramte Børns Forældreforening

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Valdemarsvej 337, 7400 Herning - CVR 21174491

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.40374) og kontooverførsel (Reg.0828 Konto 0003673553)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for arrangementer for børn med gigt og deres familier.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04220