Gigtforeningen

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Gentoftegade 118, 2820 Gentofte  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til fordel for bekæmpelse af led-, ryg- og muskellidelser og deres følger bl.a. gennem

  • Udbredelse af kendskabet til reumatiske sygdomme, forebyggelse, følger og behandling.
  • Arbejde for bedre muligheder for mennesker med gigt
  • Yde støtte til mennesker med gigt
  • Støtte forskning i gigtsygdomme

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00354