GENERAL LOGISTICS SYSTEMS DENMARK A/S

13-06-2022

Kontaktoplysninger

Kokmose 3, 6000 Kolding - CVR 10549744

Indsamlingsperiode

Fra den 30. maj 2022 til den 13. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.gls-group.eu/DK/da/home), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, LinkedIn), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 218974) og kontooverførsel (Reg. 7040 konto 0002211190).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for CoolUnite, en almennyttig fond, der støtter udsatte og sygdomsramte børn i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. januar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04953