GenbrugsMastiff

12-07-2022

Kontaktoplysninger

Brandgaden 2A tv., 5871 Frørup - CVR 42306231

Indsamlingsperiode

Fra den 13. juli 2021 til den 12. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.gebrugsmastiff.dk), sociale medier (Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 843390) og kontooverførsel (Reg. 6847 konto 0002052841).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at forbedre de danske hundes levevilkår, hjælpe de udsattes hunde med dyrlæge, foder god vejledning m.v.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til andet relateret i foreningens ånd.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til vil vi hjælpe andre foreninger, som hjælper dyr.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. januar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03777.