Gardernetværk ApS

17-01-2022

Kontaktoplysninger

Kuben 7, 2840 Holte - CVR 38831550

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juli 2021 til den 17. januar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.12809) og kontooverførsel (Reg. 5474 Konto 0958324)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for en ny vagtbygning til Marselisborg Slot, med overdrage til Dronningen i forbindelse med regeringsjubilæet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 17. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03743