Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum S/I

31-08-2022

Kontaktoplysninger

Randersvej 2, 8963 Auning - CVR 58247618

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 31. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 15279 og Nr. 570175) og kontooverførsel (Reg. 7260 konto 00013900106).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseums forsatte udvikling og bevaring af kulturarven.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03783