GAME

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Enghavevej 82D, 2450 København SV

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Merkur: reg.nr.:8401, kontonr.:1269986, IBAN: DK2184010001269986

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for GAMEs Playmakel program som er rolle modeller i udsatte boligområder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00314