Gadens Børn

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Kalkværksvej 2, 2690 Karlslunde

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.gadensboern.org), online indsamlingsplatform (www.betternow.org), sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Gadens Børns projekter i Kolkata som blandt andet inkluderer 3 skoler, et fritidshjem, opsøgende socialt arbejde i tre socialt udsatte områder, et toddlercenter, after school program, to mobile klinikker, samt et kommende børnehjem og bio-toiletter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-72-00382