Gadejuristen

11-12-2022

Kontaktoplysninger

Værnedamsvej 7, 1819 Frederiksberg C - CVR 25048482

Indsamlingsperiode

Fra den 12. december 2021 til den 11. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.gadejuristen.dk), sociale medier (Facebook, LinkedIn, Twitter), klistermærker med QR kode og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.86404) og kontooverførsel (Reg.: 8401 Kontonr.: 1603150)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for de mest udstødte og isolerede mennesker i Danmark.
Der ydes hjælp i form af bl.a.:

  • Naturalier (mad og drikke), når Gadejuristen er ude med gadecyklen
  • Oplysningsmateriale om rettigheder
  • Udgående retshjælp i hele landet og udgifter forbundet med retshjælp i Jylland, på øerne og uden for Hovedstadsområdet (fx transportudgifter)
  • Mad og drikke i forbindelse med gadeture
  • Bruger transport (bus, tog, taxa) i akutte situationer, hvor brugeren ikke selv har midler (fx transport til hospital, rusmiddelbehandling, døgnbehandling mv.)
  • Medicinstøtte – dækning af medicinudgifter i akutte situationer
  • Akut økonomisk hjælp til Gadejuristens målgruppe
  • Betaling for udførelse af arbejdsopgaver for Gadejuristen via socialt frikort
  • Udarbejdelse af oplysningsmateriale samt distribution af dette
  • Øvrige aktiviteter i overensstemmelse med Gadejuristens formål og målgruppe, jf. vedtægterne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 11. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04272