Gåsetårnets Motorkompagni A/S

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Præstegårdsvej 2, 4760 Vordingborg - CVR 41934832

Indsamlingsperiode

Fra den 15. marts 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.gtmotors.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 474742) og kontooverførsel (Reg. 6220 konto 6187247).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Cool Unite fonden der støtter syge, udfordrede og døende børn i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04707