Funder Gymnastikforening Hovedafdeling

30-08-2022

Kontaktoplysninger

Ligustervænget 6, 8600 Silkeborg - CVR 26534917

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 30. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling.
De indsamlede midler modtages via Conventus, mobile betalingsløsninger (Nr. 223754) og kontooverførsel (Reg. 9860 Konto 0000398527)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for en ny hal i Funder og tilhørende faciliteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03858