Fundamentet

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Overgaden Neden Vandet 17, 1414 København K - CVR 25722329

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, SMS/mail og sociale medier
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 95362) og kontooverførsel (Reg. 4085 Konto 1012506)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at tilbyde gratis ambulant rådgivning til mænd i krise i forbindelse med skilsmisse/parbrud samt til mænd, der er udsat for vold i nære relationer. 

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04402