FUKSDanmark

31-08-2022

Kontaktoplysninger

Strandhavevej 186, 1., 2650 Hvidovre CVR 41751223

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 31. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 13200319)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for FUKSDanmark. Herunder til at skabe tilbud for kronisk syge unge mennesker over 15år.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03709