Fugleværnsfonden

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 138, 1620 København V

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til opkøb, pleje af naturen og forbedringer for at sikre fristeder for fuglene samt til formidling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00352