Fru Hansens PLAN

30-11-2022

Kontaktoplysninger

Vennebjergvej 110, 9480 Løkken - CVR 39767007

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2021 til den 30. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fruhansensplan.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9070 Konto 1633277555) og mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 608907)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for kvinder og børn i Ghana i slummen ”Liberian Camp” samt til kvinder i ”Hekselejren” i Krasinga.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04258