Fripige.dk

24-11-2022

Kontaktoplysninger

Dronningensgade 53, 7000 Fredericia - CVR 42405973

Indsamlingsperiode

Fra den 25. november 2021 til den 24. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fripige.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.0757 Konto 3232810725)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens vedtægtsbestemte formål efter §2 stk.:
At tilbyde forebyggende indsatser mod potentiel angst, depression, dårligt mentalt helbred og selvskade og d) At styrke denne indsats ve igangsætning og afholdes af relevante aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04169