Frilandsmuseets Venner

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Kongevejen 100, 2800 Kongens Lyngby - CVR 29754438

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.513776, 548764, 935856, 538334, 242300, 752226, 526280, 880003, 762902, 966610)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift (materialer og redskaber) og udvikling af de aktiviteter som Frilandsmuseets 10 frivillige laug tilbyder museumsgæsterne. Midlerne bruges også til faglige udflugter, kurser og inspirationsture for de frivillige.
Laugene består af et møllerlaug, havelaug, køkkenlaug, håndarbejdslaug, smedelaug, brugsuddelerlaug, festivallaug, knivlaug, biavlertaug, landsbylaug samt et planlagt ølbryggerlaug.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til de frivillige laugs formidlingsarbejde på Frilandsmuseet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04508