Friends of karaSeco

31-10-2022

Kontaktoplysninger

Svalevej 2, 9970 Strandby - CVR 41338938

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2021 til den 31. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.904870)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af friskvandsboring fase 11 omfattende færdiggørelse af boring ved at etablere solcelledrevet pumpe, elinstallation og rørledninger på Karagwe Secondary School.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til opbygning af IT på skolen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04064