Friends of Goodwill Danmark

31-08-2022

Kontaktoplysninger

Klokkebjergevej 80, 6900 Skjern - CVR 40621253

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 31. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.friendsofgoodwill.dk), sociale medier (Facebook), salg/auktion og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.895788) og kontooverførsel (Reg.9682 Konto 0001065602)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at hjælpe, yde økonomisk og materiel støtte til udsatte kvinder og børn i Uganda. Samt formidling af kontakten til frivillige der ønsker at arbejde i Uganda med projekter, der er i overensstemmelse med foreningens formål, herunder også udvikling og igangsætning af sportsaktiviteter i Uganda.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03887