Friends of CWIN, Denmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Ny Kongensgade 20, 4. tv, 1557 København V, CVR 37046337

Indsamlingsperiode

1. januar 2022 til den 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.friendsofcwin.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5328 kontonr.: 0250711).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Friends of CWIN Denmark, der er en almennyttig forening, der støtter projekter defineret af den nepalesiske NGO CWIN, som støtter udsatte børn i Nepal.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05808