Friends International

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Blichersvej 67, 7330 Brande - CVR 29644586

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.friendsint.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 94659) og kontooverførsel (Reg. 7604 konto 41401688).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for sponsorstøtte for skolebørn i Kenya.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til andet lignede formål ifølge vedtægterne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04968