Frida - forening for frihed og sundhed (Frit Danmark)

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Palmevængevej 25, 4250 Fuglebjerg - CVR 41857552

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 30506162) og kontooverførsel (Reg. 5999 konto 59991051000).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens vedtægts bestemmelsernes formål §3.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03277