Fremtid og Håb

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Weysesvej 3, 7400 Herning - CVR 31908701

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.fremtidoghaab.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.688484) og kontooverførsel (Reg.1551 Konto 10320739)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Foreningens formål og aktiviteter er at hjælpe gadebørn i Sumbawanga, Tanzania via et hjælpecenter, Drop In Centre og et børnehjem, Bethania Childrens Village. Her tilbydes børnene et trygt hjem med mad, tøj og andre fornødenheder. Formålet er endvidere at sikre børnene skolegang og i forlængelse adgang til videre uddannelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04171