Frem af Smålandsfarvandet

31-01-2022

Kontaktoplysninger

Sletterodde 15, 4944 Fejø - CVR 41539550

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2021 til den 31. januar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fremaffejø.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 405749) og kontooverførsel (Reg. 5359 Konto 0000248138)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Frem af Smålandsfarvandet

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03241