Freedome Foreningen

26-01-2022

Kontaktoplysninger

Høffdingsvej 11, 1. th.2500 Valby - CVR 41485566

Indsamlingsperiode

Fra den 27. januar 2021 til den 26. januar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.freedome.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, merchandise, postomdeling, og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 884493) og kontooverførsel (Reg. 5301 Konto 0289268)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at styrke individets basale uafhængighed ved at udbrede kendskabet til samt støtte miljørigtig fødevareselvforsyning med Biodome (geodætiske) kupler og andre innovative selvforsynende (selv) bæredygtig modeller

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 26. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03288