Frankies Pizza ApS (More Than a Pizza nov+dec 2022)

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Solbjergvej 10, 2000 Frederiksberg, CVR 40156607

Indsamlingsperiode

1. november 2022 til den 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved salg af ”more than a pizza”. Der doneres 25 kr. pr. solgt ret.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for DBU, herunder til udvikling af dansk ungdomsfodbold.

Indsamlingsområde

København, Hellerup, Frederiksberg, Esbjerg, Odense og Aarhus.  

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05490