Frankies Pizza ApS - (Mændenes hjem)

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Solbjergvej 10, 2000 Frederiksberg - CVR 40156607.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2022 til den 28. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved salg af månedens pizza doneres heraf 25 kr.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Mændenes Hjem.

Indsamlingsområde

København, Klampenborg, Hellerup, Frederiksberg, Esbjerg og Aarhus.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04410.