Frankies Pizza ApS

30-06-2022

Kontaktoplysninger

Solbjergvej 10, 2000 Frederiksberg - CVR 40156607

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 30. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved salg af månedens pizza doneres heraf 25 kr.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Børns Vilkår.

Indsamlingsområde

København, Klampenborg, Hellerup, Frederiksberg, Esbjerg og Aarhus.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04973