Frankies Pizza ApS

31-03-2022

Kontaktoplysninger

Solbjergvej 10, 2000 Frederiksberg - CVR 40156607

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 31. marts 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved salg af månedens pizza doneres heraf 25 kr.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Ungdommens Røde Kors.

Indsamlingsområde

København, Klampenborg, Hellerup, Frederiksberg, Esbjerg og Aarhus.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04536