Frankies Pizza ApS

31-01-2022

Kontaktoplysninger

Solbjergvej 10, 2000 Frederiksberg - CVR 40156607

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. januar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved salg af månedens pizza doneres heraf 25kr.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for OASA – Organisation Against the Suffering of Animals.

Indsamlingsområde

København, Klampenborg, Frederiksberg, Esbjerg og Aarhus. 

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04335