Forum Christiansfeld

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Allervej 130, 6070 Christiansfeld - CVR 31533589.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 803541).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Støtte til fremtidige vinfestival og Christiansfeld idrætsforening.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05193