Fortes Amici Mc

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Bøgeskovvej 144, 5540 Ullerslev - CVR 42745596.

Indsamlingsperiode

Fra den 9. juni 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.1689 konto 3233129142).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for børneafdelingen på OUH og appen: HC And.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05103