Foreningen Vordingborg Festuge

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Krondrevet 9, 4760 Vordingborg - CVR

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.vfu.dk) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 356381) og kontooverførsel (Reg. 6220 Konto 6612962)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Vordingborg Festuge, hvor overskuddet udloddet til godkendte foreninger i Vordingborg kommune.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04452