Foreningen Vordingborg Festuge

31-08-2022

Kontaktoplysninger

Krondrevet 9, 4760 Vordingborg - CVR 38845470

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 31. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.vfu.dk) og udsendelse af mails til samarbejdspartnere og sponsorer.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.356381) og kontooverførsel (Reg. 6220 Konto 6612962)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for arrangementet Vordingborg festuge. Hvor overskuddet udloddes til godkendte foreninger i Vordingborg kommune.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03849